Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Lốp ô tô BMT - Tuyển dụng tháng 11 năm 2020


Lốp ô tô BMT - Tuyển dụng tháng 11 năm 2020
Lốp ô tô BMT - Tuyển dụng tháng 11 năm 2020
1 / 2
Lốp ô tô BMT - Tuyển dụng tháng 11 năm 2020
Lốp ô tô BMT - Tuyển dụng tháng 11 năm 2020
Lốp ô tô Tâm Nguyên Phát tuyển dụng các vị trí:

- 5 thợ làm lốp ô tô

- 5 thợ học việc

* Được hưởng mọi chế độ làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước. Có hỗ trợ ăn ở tại chỗ cho những nhân viên không có chỗ ở hoặc ở xa.

Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0783355678 - 0941123333 để hẹn lịch phỏng vấn.