Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt


Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
1 / 6
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Bao PP dệt tráng keo, chuyên cung cấp bao PP dệt
Được tạo sợi và dệt bằng máy Starlinger – một trong những dòng máy tốt nhất trong ngành bao bì.

Tốc độ tráng cao tạo nên một sản phẩm có lớp tráng đồng đều.

Có thể tráng mặt trong hoặc tráng mặt ngoài của sản phẩm.