Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Túi nilon đựng 20kg nước đá


Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
1 / 6
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Túi nilon đựng 20kg nước đá
Chuyên: Sản xuất bao bì nhựa: Túi thực phẩm, túi bánh kẹo, túi trà, cà phê, bao bì dược phẩm, túi thuốc trừ sâu, bao bì thủy hải sản,..

► Ngoài ra, nhận In Ống Đồng hiện đại lên các loại bao bì nhựa chúng tôi sản xuất.