Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Bổn sư thích ca mâu ni sứ


Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
1 / 5
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Bổn sư thích ca mâu ni sứ
Tôn tượng bổn sư thích ca mâu ni được tạo tác bằng sứ trắng tuyết , có chiều cao 35 cm .