Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Dầu nhớt Havoline® Formula SAE 20W50 can 4L


Dầu nhớt Havoline® Formula SAE 20W50 can 4L
Dầu nhớt Havoline® Formula SAE 20W50 can 4L
1 / 2
Dầu nhớt Havoline® Formula SAE 20W50 can 4L
Dầu nhớt Havoline® Formula SAE 20W50 can 4L
Havoline® Formula là dầu động cơ xăng ổn định trượt cao, đa cấp để dùng trong động cơ xe con và xe tải hạng nhẹ đòi hỏi dầu nhờn có cấp hiệu năng API SM mới trong mọi điều kiện hoạt động.

Havoline® Formula có công thức sử dụng Deposit Shield™ cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội và giá trị cho động cơ sạch hơn, vận hành êm hơn.

HAVOLINE® WITH DEPOSIT SHIELD™ LÀ MỘT CÔNG THỨC CHẤT TẨY TIÊN TIẾN GIÚP NGĂN CHẶN SỰ BỒI ĐẮP CẶN BÁM GIÚP CẢI THIỆN ĐỘ BÌNH ỔN DẦU VÀ TĂNG ĐỘ BỀN ĐỘNG CƠ.