Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Khởi động từ, rơle nhiệt hiến thị số


Làm công trình thừa ra : 2 khởi động từ LC1D2510 150.000/cái LC1D 3210R7 250.000/cái rơle nhiệt XMTD-2001M 150.000/cái. Tôi bán rẻ hơn một nữa khi phải mua mới ở cửa hàng rồi