Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Những mục tiêu cơ bản của Marketing


Những mục tiêu cơ bản của Marketing
1 / 1
Mục tiêu của kế hoạch Marketing thường yêu cầu đảm bảo tính S.M.A.R.T , chúng được phân tích cụ thể như sau:

- Specific – Cụ thể, rõ ràng

- Measurable – Đo lường được

- Attainable – Có thể đạt được bằng sức của mình (khả thi)

- Relevant – Liên quan đến tầm nhìn chung

- Time bound – Có thời hạn

Ngoài ra, để tham khảo thêm chi tiết về Marketing, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại: kimcuongso.com/