Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Tool mạng KRONE


Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE
1 / 4
Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE
Tool mạng KRONE

Tool mạng KRONE LSA 64172505501

Công cụ này bao gồm một tay cầm với một cơ chế lò xo bên trong và ở mũi một mảnh hình vuông nhỏ của kim loại với một lỗ vuông trong đó. Để sử dụng công cụ đấm xuống, một dây được lắp vào giữa hai lưỡi kim loại trên một khối đấm xuống và các công cụ đấm xuống được nhấn xuống trên đầu trang của các dây và hai lưỡi vào khối đấm xuống. Điều này đòi hỏi một chút áp lực cho đến khi có một âm thanh chụp các dây được tước bỏ và tiếp xúc được thực hiện khi nó được đẩy xuống giữa hai đấm xuống lưỡi khố

Tool mạng KRONE

Tool mạng KRONE