Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

LỚP HỌC SƠ CẤP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN


LỚP HỌC SƠ CẤP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN
1 / 1
LỚP HỌC SƠ CẤP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Lễ tân khách sạn được coi là bộ mặt tiếp xúc đầu tiên của khách hàng khi đến khách sạn. Chính vì vậy, lễ tân khách sạn đóng vai trò quan trọng trong khách sạn giúp xây dựng hình ảnh cho, tạo nên sự hài lòng cho khách sạn. Để làm được điều này lễ tân khách sạn cần tuân thủ các kĩ năng và thực hiện các nghiệp vụ lễ tân khách sạn chuyên nghiệp. Lớp học Sơ cấp nghề nghiệp vụ Lễ tân của trường Cao đẳng Duyên Hải sẽ cung cấp các kiến thức kỹ năng cần thiết để bạn có thể làm nghề một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

---------------

Số: /TBTS-CĐDH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Trường Cao Đẳng DUYÊN HẢI thông báo tuyển sinh khóa học nghiệp vụ lễ tân:

1. Đối tượng tham dự:

Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên. + Có trình độ văn hóa PTCS hoặc tương đương.

+ Có đủ sức khỏe để học tập.

2. Hình thức và chương trình đào tạo

- Chương trình bồi dưỡng:

Mã môn học Tên môn học Tín chỉ

MH 01 Tổng quan Du lịch và Khách sạn 1

MH 02 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong Du lịch 1

MH 03 Nghiệp vụ thanh toán 1

MĐ 04 Nghiệp vụ lễ tân 9

MH 05 Thực hành tại cơ sở 2

Tổng cộng 14

3. Thời gian và kinh phí đào tạo

- Thời gian học: 3 tháng

- Ca học: Thứ 7 và CN; Tối 2-4-6 hoặc theo nhu cầu

- Kinh phí: 3.000.000đ/học viên

- Chứng chỉ: sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Hồ sơ đăng ký học gồm có:

Đơn đăng ký học (Theo mẫu): 01 bản;

Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng;

Ảnh (cỡ 3 x 4): 2 cái (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh); 01 CMND Photo;

Liên hệ: 0969650995 Chi_Phòng đào tạo

Mail: chipt@duyenhai.edu.vn