Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Tổng hợp những dòng máy để bàn Dell ngon bổ rẻ bảo hành 24 tháng


1.DELL OPTIPLEX 980 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

1.1 Dell optiplex 980 đứng core i5 - 3.2 Ghz ram 4gb hdd 320 Gb card vga rời 1Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1314.htm

1.2 Dell optiplex 980 đứng core i5 - 3.2 Ghz ram 8gb ssd 120Gb + hdd 320 Gb card vga rời 2Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1314.htm

1.3 Dell optiplex 980 đứng core i7 - 2.8 Ghz ram 8gb ssd 120Gb + hdd 320 Gb card vga rời 2Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1028.htm

Kính mời Quý khách xem thêm về sản phẩm Dell 980 tại Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...0-000d-284.htm
-------------------------------------------------------------------------------------

2 DELL OPTIPLEX 390/790 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

2.1 Dell Optiplex 390/790 Core i3 - 2120 - 3.3 GHz Ram 4Gb hdd 250 GB (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1314.htm

2.2 Dell Optiplex 390/790 Core i5 - 2400 - 3.1 GHz Ram 4Gb ssd 120 GB (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...b-wifi-788.htm

2.3 Dell Optiplex 390/790 Core i7 - 2600 - 3.4 GHz Ram 8Gb ssd 240 GB (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1401.htm

Kính mời Quý khách xem thêm về sản phẩm Dell Dell Optiplex 390/790
tại Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...0-000d-233.htm

--------------------------------------------------------------------------------------
3.DELL OPTIPLEX 990 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

3.1 Dell Optiplex 990 Core i3 - 2120 - 3.3 GHz Ram 4Gb hdd 320 GB (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1113.htm

3.2 Dell Optiplex 990 Core i3 - 2120 - 3.3 GHz Ram 4Gb ssd 240 GB (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán:http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1292.htm

3.3 Dell Optiplex 990 Core i7 - 2600 - 3.1 GHz Ram 8Gb hdd 500 GB (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)
Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1115.htm

Kính mời Quý khách xem thêm về sản phẩm Dell Optiplex 990 tại Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...0-000d-297.htm

--------------------------------------------------------------------------------------

4. DELL OPTIPLEX 3010 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

4.1 Dell Optiplex 3010 Core i3 thế hệ III 3220 - 3.3 Ghz Ram 4 Gb hdd 320Gb USB 3.0 HDMI (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1370.htm

4.2 Dell Optiplex 3010 Core i5 thế hệ III 3470 - 3.2 Ghz Ram 4 Gb ssd 120Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán:http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1373.htm

4.3 Dell Optiplex 3010 Core i7 - 3770 - 3.4 Ghz 8 lõi Ram 8 Gb hdd 500Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1375.htm

Kính mời Quý khách xem thêm sản phẩm Dell Optiplex 3010 tại Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...0-000d-366.htm

----------------------------------------------------------------------------------------

5.DELL OPTIPLEX 3020 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

5.1 Dell Optiplex 3020Sff Core i3 thế hệ IV 4130 - 3.4 Ghz Ram 4 Gb hdd 500Gb USB 3.0 (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1430.htm

5.2 Dell Optiplex 3020Sff Core i3 thế hệ IV 4570 - 3.4 Ghz Ram 8 Gb ssd 240Gb USB 3.0 (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1431.htm

5.3 Dell Optiplex 3020Sff Core i7 thế hệ IV 4770 - 3.4 Ghz lõi Ram 8 Gb ssd 240Gb USB 3.0 (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1455.htm

Kính mời Quý khách xem thêm sản phẩm tại Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...0-000d-380.htm

----------------------------------------------------------------------------------
6.DELL OPTIPLEX 7010/9010 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

6.1 Dell 7010/9010 Core i3 - 3220 - 3.3 GHz Ram 4Gb hdd 320Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)
Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1296.htm

6.2 Dell Optiplex 7010/9010 Core i5 - 3470 - 3.2 GHz Ram 4Gb ssd 240Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1298.htm

6.3 Dell Optiplex 7010/9010 Core i7 - 3770 - 3.4 GHz Ram 8Gb hdd 500Gb (Tặng bàn phím chuột + usb wifi)

Giá bán:http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-wifi-1300.htm

-------------------------------------------------------------------------------------

7. DELL OPTIPLEX 7020/9020 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

7.1 Dell Optiplex 7020/9020 Core i3 thế hệ IV 4130 - 3.4 Ghz Ram 4 Gb hdd 500Gb USB 3.0 ( Tặng quà 400.000Đ)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-000d-1550.htm

7.2 Dell Optiplex 7020/9020 Core i5 thế hệ IV 4570 - 3.2 Ghz Ram 8 Gb hdd 500Gb USB 3.0 (Tặng quà 400.000Đ)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-000d-1557.htm

7.3 Dell Optiplex 7020/9020 Core i7 thế hệ IV 4770 - 3.4 Ghz 8 lõi Ram 8 Gb ssd 240Gb (Tặng quà 400.000Đ)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-000d-1560.htm

Kính mời Quý khách xem thêm sản phẩm Dell Optiplex 7020/9020 tại Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...0-000d-382.htm-------------------------------------------------------------------------------------
8.DELL PRECISION T1600 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)
8.1 Dell Workstation T1600 Core i3 - 2120 - 3.3 Ghz/ Ram 8 Gb/ssd 120Gb + HDD 320Gb Card rời 2Gb (Tặng phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-wifi-1257.htm

8.2 Dell Workstation T1600 Core i3 - 2400 - 3. Ghz/ Ram 8 Gb/ssd 120Gb + HDD 320Gb Card rời 2Gb (Tặng phím chuột + usb wifi)

Giá bán:http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-wifi-1257.htm

8.3 Dell Workstation T1600 Core i7 - 2600 - 3.4 Ghz 8 lõi/ Ram 8 Gb/ssd 120GB + hdd 500Gb/ card vga rời 2GB (Tặng phím chuột + usb wifi) Mạnh tuyệt vời
Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...t-voi-1260.htm

Kính mời Quý khách xem thêm về sản phẩm tịa Website Linh Anh: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...0-000d-343.htm---------------------------------------------------------------------------------------
9. DELL PRECISION T1650 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

9.1Dell Workstation T1650 Core i7 - 2600 - 3.4 GHz 8 lõi/Ram 8Gb/ssd 120Gb + Hdd 500Gb/Vga rời 2Gb (Tặng phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-wifi-1338.htm

9.2 Dell Workstation T1650 Core i7 - 3770 - 3.4 GHz 8 lõi/Ram 8Gb/ssd 120Gb + Hdd 500Gb/Vga rời 2Gb (Tặng phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-wifi-1336.htm

9.3 Dell Workstation T1650 Core i3 - 3220 - 3.3 GHz 4 lõi/Ram 8Gb/ssd 120Gb + Hdd 320Gb/ Card rời 2Gb (Tặng phím chuột + usb wifi)
Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-wifi-1334.htm


----------------------------------------------------------------------------------------
10. DELL PRECISION T1700 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

10.1 Dell Workstation T1700 Core i3 Haswell 4130 - 3.4 GHz 4 lõi Ram 8Gb ssd 120Gb + HDD 500Gb Card rời nvidia 2Gb (Tặng phím chuột + usb wifi)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-wifi-1261.htm

10.2 Dell Workstation T1700 Core i7 Haswell 4770 - 3.4 GHz 8 lõi Ram 8Gb SSD 120Gb + HDD 500Gb Vga GTX 750Ti - 2Gb (Cấu hình rất mạnh, làm đồ họa tuyệt đỉnh)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-dinh-1612.htm

10.3 Dell Workstation T1700 Core i7 Haswell 4790 - 3.6 GHz 8 lõi Ram 16Gb SSD 120Gb + HDD 500Gb Vga GTX 960 - 2Gb (Cấu hình mạnh nhất với tốc độ 3.6 Ghz)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...6-ghz-1613.htm----------------------------------------------------------------------------------------
11. DELL OPTIPLEX 7040 CORE I3, I5, I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

11.1 Dell Optiplex 7040MT Core i3 thế hệ VI 6100 - 3.7 Ghz Ram 8 Gb DDR4 ssd 120Gb + hdd 500Gb card rời Quadro 600 -1Gb (Tặng quà 400.000Đ)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-000d-1787.htm

11.2 Dell Optiplex 7040MT Core i5 thế hệ VI 6500 - 3.2 Ghz Ram 8 Gb DDR4 ssd 512Gb card rời Nvidia 1030 -2Gb (Tặng quà 400.000Đ)
Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-000d-1783.htm

11.3 Dell Optiplex 7040MT Core i7 thế hệ VI 6700 - 3.4 Ghz 8 lõi Ram 16 Gb DDR4 ssd 120Gb + hdd 1Tb card rời quadro K2000 - 2Gb (Tặng quà 400.000Đ)
Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-opti...-000d-1789.htm----------------------------------------------------------------------------------------
12. DELL PRECISION T3500 CORE I7 (ĐẦY ĐỦ THÙNG HỘP, TẶNG QUÀ 400.000Đ)

12.1Del Precision T3500 - Core i7 2.66 Ghz 8 lõi/ Ram 8Gb/ssd 120Gb + hdd 500Gb/ Card đồ họa Nvidia 2Gb (Tặng quà 400.000đ)

Giá bán: http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-000d-1766.htm

12.2 Del Precision T3500 - Core i7 2.66 Ghz 8 lõi/ Ram 16Gb/ssd 120Gb + hdd 500Gb/ Card đồ họa Ati RX470 - 8gb siêu mạnh (Tặng quà 400.000đ)

Giá bán:http://linhanh.vn/san-pham/dell-prec...-000d-1765.htm

2.980.000 đ
Cá nhân
ID 667339
17:03 23/08/2019