Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

3 tờ tiền quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước 1973


3 tờ  tiền quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước 1973
3 tờ  tiền quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước 1973
1 / 2
3 tờ  tiền quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước 1973
3 tờ  tiền quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước 1973
3 tờ lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

gồm 1 tờ 1$ và 2 tờ 5 cent

giá 1 triệu 3 tờ bao gửi

0943799989

thông tin thêm về đollar đỏ:

kể từ ngày 31/8/1965 một thỏa ước đã được chỉnh phủ miền nam Việt Nam ký với chỉnh phủ Mỹ gồm những điều khoản sau:

phát hành Tiền quân đội mĩ dùng tại việt nam (chứng chí chi phó pmc) dùng để trả lương cho nhân viên dân sự, quân sự mỹ tại việt nam. Tiền chỉ dùng trong hợp tác xã mỹ hay đoàn thể chính thức của hoa kỳ, cấm không được lưu hành trong dân chúng việt nam.

Tiền quân đội Mỹ PMC có thể đổi ra tiền Việt Nam theo hối suất 118$ = 1 Mỹ kim qua trung gian quân tiếp vụ Hoa Kỳ"

Chứng chí chi phó PMC được phát hành qua 4 giai đoạn

giai đoạn 1: từ năm 1965 - 1968 với series 641

giai đoạn 2: từ năm 1968 - 1969 với series 661

giai đoạn 3: từ năm 1969 - 1970 với series 681

giai đoạn 4: từ năm 1970 - 1973 với series 692

Ngoài ra còn định phát hành loại tiền series 701 thay cho 692 mà không thành

các series này được phát hành và thay đổi liên tục để chóng lại nạn chợ đen, đầu cơ về buôn bán đô la đỏ.

các tờ tiền phát hành tại giai đoạn 3: từ năm 1969 - 1970