Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

773103 - PNOZ M1P ETH - Rơ le an toàn - Pilz Việt Nam - Song Thành


773103 - PNOZ M1P ETH - Rơ le an toàn - Pilz Việt Nam - Song Thành
1 / 1
773103 - PNOZ M1P ETH - Rơ le an toàn - Pilz Việt Nam - Song Thành Công - SAFETY RELAY

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Gefran Vietnam Model: MK4-C-B-2000-A-3

CODE F049860 Position sensors

Gefran Vietnam Model: MK4-C-B-0750-A-3

CODE F043004 Position sensors

Sanyo Denki Vietnam Model: 104-902

Hangil Control Vietnam Type: HCT 228M(HG-H-0011)

PCB Main Board (RF 173 Mhz)

Crouzet Vietnam Part number: 99766001

KIKUSUI Vietnam Model: PLZ-2405-WB Multifunctional DC Electronic Load (CC/CV/CR/CP)

KIKUSUI Vietnam Model: PLZ-1205W Electronic Load

KIKUSUI Vietnam Model: PMX18-2A Compact DC Power Supply (CV/CC) / Replaced for: PCM18-1A (Discontinued)

KIKUSUI Vietnam Model: PLZ30F-70UAO-150U1, Including PLZ-30F + PLZ-150U, Multifunctional Electronic Load (with Frame)

KIKUSUI Vietnam Model: PLZ30F-70UAO-150U3, Including PLZ-30F + PLZ-150U (3pcs), Multifunctional Electronic Load (with Frame)

Gefran Vietnam Model: WPP-A-A-0300-E 0000X000X00X0XX / replace: MK4-A-A-0130-E 0000X000X00X0XX - Magnetostrictive position sensor

Gefran Vietnam Model: WPP-A-A-0130-E 0000X000X00X0XX / replace: MK4-A-A-0300-E 0000X000X00X0XX - Magnetostrictive position sensor

Hans-Schmidt Vietnam Model: ZF2-12

Tension meter

ASSALUB Vietnam Code: 0102094 - Pneumatic grease pump 1:65 for 1/4-barrel

LINCOLN Vietnam Code: 02-617-28620-1 HELIOS CHANGE OVER VALVE DU1-GKS

TAKUWA Vietnam Quartz Sensor

QS-S50

- Measuring range: 0-50m

- Accuracy: 0.01% F.S.

- Power Supply: DC12V

TAKUWA Vietnam Sensor Cable

P-FEP-RH

TAKUWA Vietnam Junction Box

QJB-1A

- Wall-mount type

- Arrester, Air filter

(optional - Arrester for sensor Side)

TAKUWA Vietnam Junction Box

QJB-1LF

- Unit-type

- Arrester, Air filter

(optional -Arrester for sensor Side)

TAKUWA Vietnam Signal Coder

Hangil Control Vietnam Model: HCT-228

Remote controller

PROCENTEC Vietnam 101-00201A

PROFIBUS DP Repeater B1