Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

829.310.55 - Đèn báo động cháy nổ nguy hiểm - Werma Việt Nam


829.310.55 - Đèn báo động cháy nổ nguy hiểm - Werma Việt Nam
1 / 1
829.310.55 - Đèn báo động cháy nổ nguy hiểm - Werma Việt Nam - Song Thành Công đại diện - LED Rotary Beacon BM

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:SC8551A005MS Asco / Poland

TGM 5 -P 14436-0-1512110;F 13110447 , "Range: 0-81/99°;

Adjust: 0-91°;

BA code #: AA2.Z1E" ABB /Germany

PMC71-1AA1SBGAABA Endress+Hauser / G7

PG-7200-804-P1 Date code: T24V-S27706501

Order No: PSK022L014 Mercoid / USA

Model: FK 25 NC IE 15-25C42635AC230A;

Heizo/luft; G 10/0;230V AC; 0-40 Bar; Order No: 26618. Coax / Germany

Differential pressure switch for compressor inlet Model: 107-AL-K40-P1-F0A-TTC1C4X: Adj range: 12-100mBar; Over range: 7 Bar; Proof: 7 Bar; Set point: 30mBar; Reset point 31.6 mBar; Dead band: 1.06mBar: Serial: 091102307;PG0031519500 Sor / USA

7MF4033-1FA10-1AB6-Z

A02+B11 Siemens/ France

TR4.00UC Schuhmann / Germany

7MF4033-1GA10-1AB6-Z (A02-B11) Siemens/ France

Order No: 7MF4033-1EA00-2EB7-Z

A01+Y01+Y21+C11+C12+C14 Y01: 0 BIS 40 bar.

Order: 001.009.000.000.000 Siemens/ France

Auma Norm: SA 07.0-F10

Auma Matic: AM 01.1 Auma / Germany

6ES7971-0BA00 Siemens/Israel

T 201 temperature sensor (E51M001) Hatch / China

Pressure transmitter: 7MF4033-1GA00-1AB7-Z (B11-G10-Y01-Y21-C11-C14) Siemens/ France

PS10-1A Potter / USA

MDR 3 7-9 bar Keaser / EU

YTA70-E 1-200◦C Yokogawa / Đan Mạch

7MF4033-1EA00-1AB7-Z

B11+G10+Y01+Y21+C11+C14+C20;

Y01: 0 ÷ 60 Bar

Y21: Bar Siemens/ France