Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

AP-450E - Nhiệt kế cầm tay tích hợp in thông số đo - Anritsu


AP-450E - Nhiệt kế cầm tay tích hợp in thông số đo - Anritsu
1 / 1
AP-450E - Nhiệt kế cầm tay tích hợp in thông số đo - Anritsu Việt Nam - Song Thành Công - Handheld Thermoprinter

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Comat Releco Vietnam C12-A22X/DC24V

Interface Relays

Comat Releco Vietnam S4-P

RELAY SOCKET

Comat Releco Vietnam S5-P

RELAY SOCKET

Comat Releco Vietnam Replaced by: S3-L

(S3-P) RELAY SOCKET

Comat Releco Vietnam S12-P

RELAY SOCKET

P+F Vietnam 132959 KFD2-SR2-EX1.W.LB

Switch Amplifier (KFD2-SR2-Ex.W.L.B)

P+F Vietnam Inductive sensor

084199 NBB10-30GM50-E2-V1

P+F Vietnam 248764

KFD2-UT2-EX1 (KFD2-UT-EX1)

Berthold Vietnam 50502-01

LB 452 castXpert

Extension module for measuring channel

Berthold Vietnam 48452-11

LB 6739-11 CsI 40x50 mm, with PlugProtect plug connection,

scintillation counter, crystal CsI 40x50 mm, with water cooling

Berthold Vietnam 50498-01

LB 452 castXpert

Measuring channel with CPU, Power supply 90-264 V

Stego Vietnam Art. No.: 02527.1-04

Slimline Lamp SL 025 with Movement Sensor

Stego Vietnam Art. No.: 02527.1-04

Slimline Lamp SL 025 with Movement Sensor

Soldo/ Rotork Limit switch SF series,

Model: SF62181-20X11L4

Vaisala Vietnam Humidity and Temperature Transmitter

Code: HMT330 7S0A001BCAE200A0AACBCA1

Transmitter Type: HMT337 for high humidities

Vaisala Vietnam Dewpoint & Temperature Transmitter

code: DMT340 8W0B1A1CEA5A011A1AAB0A0

Transmitter Type: Code 8 ; Probe Cable Length: Probe 5m

PCB Piezotronics Vietnam Code: 356A16

Triaxial ICP modal vibration sensor

Coltraco Vietnam P/N: 2290334-COMX

NSN: 6680-99-275-5292

Flagship 8th Generation Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel® MAX

BWU2798 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2797 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2794 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2793 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2775 Bihl+Wiedemann Viet Nam