Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

AVF7000-F025-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam


AVF7000-F025-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam
1 / 1
AVF7000-F025-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam - Song Thành Công - Vortex Flowmeter

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:PILZVietnam Code:  750004

Description: PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

PILZVietnam Code:  540326

Description: PSEN cable axial M12 8-pole 30m

PILZVietnam Code:  541009

Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit

PILZVietnam Code:  535110

Description: PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2

PILZVietnam Code:  533141

Description: PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

PILZVietnam Code:  632021

Description: PSEN opII3H-s-30-030

PILZVietnam Code:  570312

Description: PSEN rs pulley 75

PILZVietnam Code:  570314

Description: PSEN rs rope d3/d4 50m

PILZVietnam Code:  570311

Description: PSEN rs spring 300

PILZVietnam Code:  570300

Description: PSEN rs1.0-300

PILZVietnam Code:  380210

Description: PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m

PILZVietnam Code:  773100

Description: PNOZ m1p base unit

PILZVietnam Code:  774310

Description:PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

PILZVietnam Code:  774318

Description: PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

PILZVietnam Code:  522121

Description: PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch

ELAP Vietnam Model: PD100170LD4

Linear Transducer

Trasduttore lineare con 0 cóa 170mm; “0” a 7,5mm in aperture risoluzione 0,01mm; Alim. 5Vdc – out LD5Vdc

ELAP Vietnam Model: E0156

Ball joint for transducer; Snodo sferico per trasduttori lineari

Elster American Meter Vietnam Code: AMCO1803

REGULATOR, Size 2" Orf 1/2",

Note: Spring and Specification to be advised before placing order