Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

AVF7000-F080-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam


AVF7000-F080-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam
1 / 1
AVF7000-F080-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam - Song Thành Công - Vortex Flowmeter

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:MTS Sensor Vietnam Code: ERM0600MD341A01

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER

MTS Sensor Vietnam Code: ERM0650MD341A01

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER

MTS Sensor Vietnam Code: 254210

ROD END

MTS Sensor Vietnam Code: 370675

M12 5PIN CORD SET, FEMALE CONNECTOR 90DEGREE

Prominent Order No : 1035964

Vietnam Spare Parts Kit

Tempsense Vietnam FEVERSENS LTE-384

FEVER DETECTION BY THERMAL CAMERA ; FEVERSENS LTE-384

TEMPERATURE  RANGE : -20 ….120 Deg C ; 0…..500 Deg C

Tempsense Vietnam FEVERSENSE LITE (WITHOUT KIOSK AND COMPUTER)

FeverSense Lite Thermal + Visual Camera with Simple

PILZVietnam Code:  750008

Description: PNOZ s Set1screw terminals 45mm;

PILZVietnam Code:  750103

Description: PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PILZVietnam Code:  502221

Description: PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit

PILZVietnam Code:  540320

Description: PSEN cable axial M12 8-pole 5m

PILZVietnam Code:  533121

Description: PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m

PILZVietnam Code:  570400

Description: PSEN ml b 1.1 unit

PILZVietnam Code:  630310

Description: PSEN op cable axial M12 5-pole 3m

PILZVietnam Code:  512120

Description: PSEN 2.1-20/1actuator

PILZVietnam Code:  541080

Description: PSEN cs3.1   1 actuator

PILZVietnam Code:  630311

Description: PSEN op cable axial M12 5-pole 5m

PILZVietnam Code:  773500

Description: PNOZ mo1p 4 so

PILZVietnam Code:  631181

Description: PSEN op SL Bracket L

PILZVietnam Code:  632025

Description: PSEN opII3H-s-30-090

PILZVietnam Code:  777585

Description: PZE X4P 24VDC 4n/o

PILZVietnam Code:  779211

Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB

PILZVietnam Code:  504220

Description: PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit

PILZVietnam Code:  772100

Description: PNOZ m B0

PILZVietnam Code:  772143

Description: PNOZ m EF 4DI4DOR