Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

[Bán] Máy HTC Ultra fullbox 100%


Hiện tại, Mình có nhu cầu mua sản phẩm khác, nên cần ra đi em nó:
Máy chính hãng còn bảo hành Tháng 03/2019
Máy chưa sử dụng lần nào từ khi xách em nó về.
Link cấu hình em nó: https://goo.gl/fVDJvD
Giá để em nó ra đi: 6.800.000đ