Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Bán nokia 515 còn xái tốt


Cần bán 1 nokia 515 màu đen , màn hình ngã vàng , vỏ hơi trầy tí mọi chức năng vẫn oke nghe gọi rõ tốt pin xài 2-3 ngày không có tiếng việt có thể fix nhẹ tiền xăng không có sạc và thẻ nhớ nha