Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ


Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
1 / 4
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Bàn thờ ông dịa và thần tài bằng gỗ
Mình đổi nhà mới vì ông dịa va thân tai nhà to quá,nên bán lại bàn thờ ông địa bằng gỗ xoan đào,tất cả đều bàng gỗ không co vá ép nhé,mua mới cũng 1tr2 rồi,bàng gỗ nên dù co bị chay do tang nhan rơi một và chỗ nhưng vẫn còn nguyên nhé,ai muốn dẹp th về m ua giấy nhám đánh sơ va sơn hay đánh vecni lại la mới tinh ngay nhé,ai lam an buôn bán thi còn ko nhanh chân tậu về cho ông địa va thân tai nhà mình nhé