Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED


BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
1 / 6
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED
BIRDYBAG BOX PACK 2.0 LIMITED

Ngăn đựng Chuyên dụng sách vở, du lịch & laptop 14 inches .

Kích thước : H42 cm x W 26cm x D12 cm: tha hồ đựng đồ

Thể tích : 25 lit

Trọng lượng: 0.690kg