Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4


BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
1 / 7
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
BỘ CHIA KÍCH SÓNG DI ĐỘNG GSM ( SLIPTTER ) chia 2, chia 3, chia 4
Connector - N - Female

Bộ Chia kích sóng di động gsm 800-2500 mhz Bộ chia công suất RF 2,3,4 chiều với N Nữ cho GSM CDMA 3G, Anten lặp tín hiệu (Đen)

Tần số698 - 2700 MH

Kết nối - N - Nữ ( Connector - N – Female )

Cavity - Bộ chia năng lượng khoang2,3, 4 chiều

Mpedance - 50 Ohm

Cân nặng - 0,25 kg