Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít


Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
1 / 6
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
Can 5 lít đựng nước rửa chén,can nhựa 5 lít giá rẻ,can hoá chất 5 lít
LH: 0901 460 227 Hồng Thu

Bán can nhựa đựng hoá chất 5 lít

Có can nhựa đựng nước rửa chén,can nhựa tròn,can nhựa đựng axit 4 lít vuông

Can nhựa 2 lít, can nhựa 2 lít vuông,can nhựa 2 lít tròn

Báo giá can nhựa 1 lít, can nhựa 1 lít vuông quai,can nhựa 1 lít tròn

Kích thước :

Kích thước can nhựa 1lít – 5 lít

Can nhựa 5 lít

mã số:48C

kích thước:218(L) x 115(W) x 284(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng sữa, vàng

Can nhựa 5 Lít

mã số:05C

kích thước:182(L) x 129(W) x 298(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng sữa, vàng

Can nhựa 5 lít tròn

mã số:46C

kích thước:φ167 x 326(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng sữa

Can vuông 5 lít

mã số:04C

kích thước:184(L) x 140(W) x 260(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng sữa

Can nhựa 4 Lít

mã số:06C

kích thước:182mm (L)x 125mm (W) x 260mm (H)

NL: nhựa HDPE

Can nhựa 2 lít dẹp

mã số:24C

kích thước:142(L) x 88(W) x 232(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu Trắng

Can nhựa 2 lít tròn

mã số:08C

kích thước:137mm (D)x 223mm (H)

NL: nhựa HDPE

Màu Trắng

Can nhựa 2 lít dẹp

mã số:07C

kích thước:74mm (L)x 153mm (W)x 248mm (H)

NL: nhựa HDPE

Can nhựa 1 Lít dẹp

mã số:12C

kích thước:125(L) x 50(W) x 182(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng

Can nhựa 1 Lít tròn

mã số:14C

kích thước:φ86 x 230(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng

Can nhựa1 lít vuông

mã số:18C

kích thước:88(L) x 72(W) x 215(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng

Can nhựa 1L vuông quai

mã số:11C

kích thước:86(L) x 86(W) x 230(H) mm

NL: nhựa HDPE

Màu trắng

Cam kết :

* Gía cả cạnh tranh

*Màu có sẵn : màu trắng , màu vàng

*Giao hàng nhanh chóng

*Hàng chất lượng tốt