Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Cần bán nguồn antec 550w bronze


Hàng xt us new chưa xài. Chỉ cắm lên test. không có nhu cầu sử dụng nên bán lại . bao test 7 ngày