Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim


Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
1 / 6
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
Cần bán S8 Plus Zin đẹp 64GB 2 sim
.s8 plus. Bảng 2 sim . Bộ nhớ 64GB ram 6gb .Đẹp 99,9%. Bị chấm đen ngay cạnh. (Như hình) màn ám nhẹ khó thấy.fun các chức năng. Giá Yêu Thương 3tr4.