Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ


cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
1 / 5
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
cân tiểu ly đồng xưa (đầy đủ phụ kiện), đế gỗ
Cân tiểu ly đồng dùng cân vàng bạc xưa, đầy đủ phụ kiện (loại lớn)

thân đồng mạ crom cao 30cm cánh tay đòn 24cm, hộp đế kích thước 8x14x30cm

thích hợp trưng bày không gian xưa

giá 1000k

0943799989