Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng


Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
1 / 6
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn, cáp altek kabel nhập khẩu chính hãng
Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu awg / rs485

Cáp tín hiệu awg 1pair – 2pair – 3pair – 4pair

Tiết diện : 16awg / 18awg / 22awg / 24awg

Vỏ bọc PVC

Có lưới chống nhiễu

Công ty Altek Kabel chuyên cung cấp cáp điều khiển thương hiệu châu âu

Gía cạnh tranh nhất thị trường

Cáp tín hiệu 1pair x 18awg x 500m

Cáp tín hiệu 2pair x 22awg x 500m

Cáp tín hiệu 3pair x 20awg x 500m

Cáp tín hiệu 4pair x 22awg x 500m