Card như hình đăng


Không biết để làm gì ai cần mua về 2 cái 90k.bấm vào nick đồ cũ để xem các thứ khác.