Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Docking cho Dell giá SV


Bán Docking giá Sinh Viên.

Sử dụng rất nhiều màn hình ngoài hay máy in, các thiết bị gắn ngoài? Docking cho các đời máy Dell Business, Worktation. Dell E-Port Plus Advanced Port Replicator with USB 3.0

Sử dụng đưoc cho tất cả dòng Dell:

Precision M4400, Precision M6400, Precision M6500, Precision M4500, Precision M4600, Precision M6600, Precision M4700, Precision M6700, Precision M4800, Precision M6800, Precision M2800
Precision 15 7000 Series (7510), Precision 17 7000 Series (7710), Precision 15 3000 Series (3510)
Latitude E5400, Latitude E5500, Latitude E6400 ATG, Latitude E6500, Latitude E4300
Latitude E4200, Latitude E6400, Latitude E6410, Latitude E6410 ATG, Latitude E6510, Latitude E4310
Latitude E5510, Latitude E5410, Latitude E6420 ATG, Latitude E5420, Latitude E5520, Latitude E6320
Latitude E6420, Latitude E6220, Latitude E5430, Latitude E5530, Latitude E6230, Latitude E6330
Latitude E6430, Latitude E6430 ATG, Latitude E6530, Latitude E6430s, Latitude E6540, Latitude E7240
Latitude E7440, Latitude E6440, Latitude E5440, Latitude E5540, Latitude E5250, Latitude E5450
Latitude E5550, Latitude E7250, Latitude E7450, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude 3350,
Latitude E7270, Latitude E5270, Latitude E7470, Latitude E6520