Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Dọn nhà ve chai vài em VGA


Dọn nhà còn sót lại 2 em VGA HÀNG TRÂU CÀY, anh em nào quan tâm ghé lấy:
- 1 em Colorful GTX 1060 3GB 2 FAN. Giá 1t200.
- 1 em Zotac 1070 bản mini 2 fan, bị gỉ sét miến chắn. Giá 2t700.
Hàng đã test lại bằng Furmark. Bao test 3 ngày, lỗi hoàn tiền trong 30s.