Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Đường góc phần tư


Đường góc phần tư
1 / 1
www.freeforex-signals.com/

Đường góc phần tư có thể được sử dụng để xác định mức thoái lui hoặc xác định vị trí tương đối của giá hiện tại trong một phạm vi cao-thấp nhất định. Mặc dù các dòng này không phải là chỉ báo, nhưng có một số điểm tương đồng với Công cụ Fibonacci Retracements, sử dụng các mức thoái lui 38,2%, 50% và 61,8%. Sau khi tiến lên, sự sụt giảm chỉ thoái lui 25% sẽ được coi là nông và có thể được sử dụng như một dấu hiệu của sức mạnh. Sự sụt giảm thoái lui 75% có thể được coi là quá mức và người ta có thể mong đợi nhiều nhất từ một sự điều chỉnh. Đây có thể được xem là điểm đảo chiều cuối cùng trước khi động thái quay trở lại mức thấp ban đầu. Như với tất cả các chỉ số và nghiên cứu đường, Đường Quadrant nên được sử dụng cùng với các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật.