Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

E2xC1X05FDC024 - Loa đèn kết hợp báo động cháy nổ - E2S


E2xC1X05FDC024 - Loa đèn kết hợp báo động cháy nổ - E2S
1 / 1
E2xC1X05FDC024 - Loa đèn kết hợp báo động cháy nổ nguy hiểm – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Combination alarm horn xenon beacon

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Centec Vietnam Same sensor as N1.T221-8005521

12110302

Fork length: up to 250 mm; Measuring range: 400 to 3000 m/s

Circutor Vietnam Code: RGU 10C.

Earth leakage Relay

YTC/ Rotork Vietnam Smart Valve Positioner

Model: YT-3450LSC1221L

Eurotherm Vietnam Ordering code: 3208 VC-VH-RRRX-R-4XL-S-ENG-ENG-XXXXX

3208 Temperature / Process Controllers

Eurotherm Vietnam Ordering code: LFS832143000

LFS / LFS mA 1/16 DIN Temperature Controller

Gefran Vietnam PR-65-B—472

Position sensors Potentiometers

Balluff Vietnam BHS0040

BES 516-300-S295/1.875"-S4 Inductive Sensor

Metrix Mech Switch MW 5550-421-320

Mechanical Vibration Switch (Base Model)

Eurotherm /Eroelectronic 6100A / 6180A Paperless Graphic Recorder

6180A/U12/NONE/PANEL/NOLCK/SLV/VH/XXXX/XXXXXX/096M/CF/004G/NOMS/0RUSB/0SRL/NONE/

NOCAL/00/00/00/00/00/12/250/0/XXXXX/BFULL/RLITE/NOADT/NOSM/06GROUP/MTC96/NOBTCH/NOSB/

NOMSTR/XXXXX/XXXXXX

Vaisala Vietnam Humidity and Temperature Transmitter

code: HMT330 5M0B141BCAD100C2CCGBAA1

Transmitter Type: HMT335 for high temperatures

Hydac Vietnam # 906226

EDS-345-1-250-000

Pressure Switch (EDS345-1-250-00)

ROSSI Vietnam Code: R000039438

Description: Gear box ; R V 161 UO2A - 16

MOOG Vietnam Code: D662-4012

Description: PROPORTIONAL VALVE D02HPBF6NSM2-O_____

Pilot Valve D061-9311 is included

Jiangsu Shuangdeng  Vietnam GFM-2000

2V 2000 Ah(C10) Bình ắc quy

Jiangsu Shuangdeng  Vietnam GFM-2000

2V 2000 Ah(C10) Bình ắc quy

PILZVietnam Code:  570311

Description: PSEN rs spring 300

PILZVietnam Code:  570300

Description: PSEN rs1.0-300

PILZVietnam Code:  380210

Description: PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m

PILZVietnam Code:  773100

Description: PNOZ m1p base unit

PILZVietnam Code:  774310

Description:PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

PILZVietnam Code:  774318

Description: PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so