Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

EL4132 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam


EL4132 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam
1 / 1
EL4132 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam - Song Thành Công - EtherCAT Terminals

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Type: BG40 Muller / Germany

Heattherm-AT

0-50◦C , serial number 603070/0002-6 Jumo / Germany

TB45-111-20000-000

VER 2.4 PMA / Germany

TV500L Martens Elektronik / Germany

MTL5541 MTL / UK

Type:C6 Siemens / Germany

TA9648-1-00-AO-5-00 Martens Elektronik / Germany

GS500-10-5 Martens Elektronik / Germany

Type: VT0.32 ELTRA /EU

Type: STS 1,0 ; KVA: 1,0

Upri: 230V/400V +- 15V

Usec: 230V ; Ipri: 4,7A/2,7A

Isec: 4,3A ; Frequenz: 50-60Hz

Serial-Nr: 0913664 ELTRA / EU

MTL-5045 MTL / UK

DP48240-1-1-2 Martens Elektronik / Germany

Type: V23061-A1007-A502

24VDC 8A/250VAC SCHRACK / Cộng Hoà Séc

Order number: 200-595-SSS-1Hh   Part number: 200-595-067-114 , new : New Order: 200-595-0SS-33h Vibrometer / Thuỵ Sĩ

Order No: 200-565-000-HHh Vibrometer / Thuỵ Sĩ

Proxximity sensor: Type A5S13B90-50

Setting : 0.5-25000Hz Braun / Germany

Proxximity sensor: Type A5S13B90-06

Setting : 0.5-25000Hz Braun / Germany

XCK-J

Ui:500, Ump:6kV

AC 15 240V 3A Telemecanique /France

Thermocouple 2xTypK Klasse 1L = 1600

Order No: MBR10CT001-06

Sr/N: 455899 Rossel Messtechnik / Germany

Fieldbus Coupler CANopen: Part No: 750-337; Wago / Germany

Thermotronix 61-00V004

1000409641410499 Buhler / Germany

SCE-020-02

SER: X62144 Parker / Germany

POP22 , "- Software: 5.51C-FW32;

- Hardware: 33B7 " Parker / Germany