Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

EL9410 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam


EL9410 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam
1 / 1
EL9410 - Thiết bị đầu cuối 2 cổng - Beckhoff Việt Nam - Song Thành Công - Power Supply Unit Terminal

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Model: 05GCN84AA101

Valve: VM-1100 ; Actuator: 530-74

Global Control Valve + Actuator Seojeon Valmac - Korea

Model: 05GCN64AA101

Valve: VM-1100 ; Actuator: 530-42

Global Control Valve + Actuator

Code: IRD8800, M88200

Casing Vibration, 2Ch Vibration ; Input and 1Ch Key Phasor Input

SKU : M88200 IRD Mechanalysis - India/USA

Model: AP1-DA (AP1DA0BG2BIS)

PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING Sirca - Italy

Model: 530-74

Multi Spring Actuator(Top Side Handwheel) Seojeon Vaimac - Korea

Model: 530-42

Multi Spring Actuator(Top Side Handwheel) Seojeon Vaimac - Korea

Gestra NRS1-40.1 Gestra /Germany

FM151-A1EGEJB3A1D, "Type: 0.570.012.E90;

Software: 05C/04P" Endress+Hauser / G7

Type: 0.570.012.E90.SIEM60 Kubler /

Type: PSD 30/G1/2B:

0 …. + 1.6bar. Range: 0….1,6bara Wika / Germany

FMZ5000, Part No: 901518 Minimax / Germany

25-EVS 10N.R.P.Xn.08.33.80.99

DN25 ANSI300 Uni Gerate / Germany

type FD-2 , Part No: DR2005 IFM / Germany

BWU2742 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2729 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2720 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2647 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2642 Bihl+Wiedemann Viet Nam

BWU2615 Bihl+Wiedemann Viet Nam