Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Gà tre hàng chuẩn đá.


chào ae 5s.
Mình mới lên đợt gà mới ae có nhu cầu thì liên hệ nhé.
Những e này đã qua tuyển lựa từ bo đá, cán dáng, lông lá bóng mới. Vô tay dày, pin lực có sẵn nha ae.
1. Vàng tàu 1k120G.
Cán vuông có liên giáp cựa.
Tay đặc ức cu.
So nạp tươi, đá chân trúng bo rát, gay vai lưng lẹ miệng.


2. Chuối bông 970G.
Tay dày, ức cu, lai Kellso 75.
Bo rát, nạp hỗn, gay tray trét.


3. Xanh điều chân xanh 1k100G.
Cựa quéo, mắt trắng.
Canh chậm, thả bom, chính xác, nhập gay miệng lông giỏi.


Ae có nhu cầu liên hệ: 0933078171.
Quận 7, có ship cho ae ở xa.