Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P


Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
1 / 5
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P
Ghế quầy bar chân sắt tăng giảm nệm simili bóng CB2273A-P

- Màu sắc: Thân đen / kem / nâu / xanh đen / xám xanh

- Chất liệu: Nệm bọc PVC bóng . Chân sắt sơn tĩnh điện