Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức M-bus sang BACnet- ADFWeb


HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức M-bus sang BACnet- ADFWeb
1 / 1
HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức M-bus sang BACnet - ADFWeb Việt Nam - Song Thành Công - M-bus to BACnet Converter

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Sick Vietnam Code: 1022949

Description: DME5000-111 Long range distance sensors

Sick Vietnam Code: 1022949

Description: DME5000-111 Long range distance sensors

Phoenix Contact Vietnam Code: 2903526

Description: EMD-BL-3V-400-PT Monitoring relay

Phoenix Contact Vietnam Code: 2963763

Description: PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Safety relays

Phoenix Contact Vietnam Code: 2903334

Description: RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 Relay Module

Phoenix Contact Vietnam Code: 2903370

Description: RIF-0-RPT-24DC/21 Relay Module

Phoenix Contact Vietnam Code: 2866310

Description: TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 Power supply unit

Phoenix Contact Vietnam Code: 2902970

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ Solid-state relay module

Phoenix Contact Vietnam Code: 2308072

Description: MCR-SL-CUC-400-I Universal current transducer

Phoenix Contact Vietnam Code: 3213056

Description: FBS 10-3,5 Plug-in bridge

Phoenix Contact Vietnam Code: 2961192

Description: REL-MR- 24DC/21-21 Single relay

Phoenix Contact Vietnam Code: 2961105

Description: REL-MR- 24DC/21 Single relay

Intensiv Filter Vietnam IF_81738

Type: C41/C52 EV-N/H

Smartmeasurement Model : ALMAGWP-F-450-0-5-RE-1.0-68-1-DC-0-NX-NN-NN

Vietnam Electromagnetic Flowmeter

Smartmeasurement Model : ALMAGWP-F-300-0-5-RE-1.0-68-1-DC-0-NX-NN-NN

Vietnam Electromagnetic Flowmeter

Smartmeasurement Model : ALMAGWP-F-80-0-5-RE-1.6-68-1-DC-0-NX-NN-NN

Vietnam Electromagnetic Flowmeter

Anhui Chunhui Convertor rung đảo

Vietnam Code: CWY-DO810800-50-0301-01

Anhui Chunhui Dây nối cảm biến rung đảo

Vietnam Code: CWY-DO-810030-040-01

Anhui Chunhui Cảm biến rung đảo

Vietnam Code: CWY-DO-810804-00-05-10-02

Anhui Chunhui Cảm biến đo độ rung - đảo và cáp

Vietnam Code: CWY-DO-810804-00-05-10-02

+ Cable CWY-DO-810030-040-01

Panasonic Model : SF4B-A6-V2

Vietnam (Emitter + Receiver) Safety Light Curtain

Panasonic Model : SFB-CCB7

Vietnam Cable

Panasonic Model : MS-SFB-1

Vietnam Mounting Bracket