Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

HDA 4746-A-400-000 - Cảm biến áp suất - Hydac Việt Nam


HDA 4746-A-400-000 - Cảm biến áp suất - Hydac Việt Nam
1 / 1
HDA 4746-A-400-000 - Cảm biến áp suất - Hydac Việt Nam - Song Thành Công - Pressure Transmitter

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:Matsui Vietnam Model: MIC-H-AN

Feed Throat Temperature Controller for Mold ing Machine

Gefran Vietnam Model: ME2-6-H-B35D-1-5-D

Melt - High temperature

PORA Vietnam Model: PRB-45WI2

POWDER BRAKE - HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2

Bently Nevada Vietnam Code: 135613-01-01

High Temperature Case Expansion Transducer Assembly (dc)

Note: 24765-01-01 is not available, replaced by 135613

Fanuc Model :  A06B-6200-H055

Vietnam Servo Driver

Jiao Zuo Phanh Đĩa

Linrui Model: QP12.7-A

Vietnam

Hach Vietnam 08362=A=2000

Electrode

Sensy Vietnam 5000-HOIS004086

Load pin 83kN ; Capacity 83kN ; Ø 70 h6 mm ; Dimension L 260 mm; Dimension I 150 mm ; Dimension "A" 55 mm ; Breaking Load 500 %

Cảm biến trọng lượng

Hdcyclo Vietnam Code: CHM-B074 WITH MOTOR ( 2/3V 50HZ ) / 12A052

CYCLO REDUCER

Note: HSX1004291 + Brake: CHM-B074 is customized for Hdcyclo

PORA Vietnam Model: PRB-45WI2

POWDER BRAKE - HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2

Taiyo Electric Industry Vietnam Code: SB-F

Junction Box Type; DT-950MIIPS 5ch (2008/05) MM-743620

Gravity Đầu cân máy đóng bao

Vietnam Model: PC500-M01

E+H Vietnam Code: 91WA1‐AA1C02ACA5AA

Description:Ultrasonic Flow Measuring System

EMG Vietnam 231165_E

LS13.01

Alternating light measuring receiver LS

EMG Vietnam 231166_E

LS14.01

Alternating light measuring receiver LS

EMG Vietnam 235334_E

ECU 01.5

(Printed Circuit Board Code: ECU01.5)

Atlas CopcoVietnam Code: 2901110500

Description: Filter Set

Atlas CopcoVietnam Code: 2901111500

Description: Kit/breather ZT15-22

Atlas CopcoVietnam Code: 2901300105

Description: FILTER KIT PD/PDP 70+

2901200404 Obsolete! Successor: 2901300105

Atlas CopcoVietnam Code: 2901300005

Description: FILTER KIT DD/DDP 70+

2901200304 Obsolete! Successor: 2901300005