Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa


Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
1 / 4
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná của người Hoa ở Nam Bộ xưa
Huê ná người Hoa sử dụng

Dùng đựng cơm nước, vật phẩm cúng dường chư tăng

Huê ná, một tầng, lành tít đẹp

Cao 42cm. Bụng 100cm

Giá 1300k

0943799989