Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Kem body shelink


Kem body shelink có dạng đặc, màu trắng. Sử dụng 2 lần 1 ngày để có hiệu quả nhanh hơn
Bôi đến đâu khô đến đó, không để lại vân trên da.