Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Khóa điện nam châm hít


Khóa điện nam châm hít
Khóa điện nam châm hít
1 / 2
Khóa điện nam châm hít
Khóa điện nam châm hít
Khóa nam châm lực hút

VR-E600LED - Electromagnetic Lock (600 lbs) - Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 280 kgs

- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door

- Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)

- Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)

- Voltage : 12/24 VDC

- Gross weight : 2 kg.