Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Làm đề thi TOEIC, TOEIC test tại nhà mà không cần đến trung tâm


Làm đề thi TOEIC, TOEIC test tại nhà mà không cần đến trung tâm
1 / 1
Nhiều bạn trước khi thi sẽ muốn làm bài thi thử TOEIC cho biết, một mặt là để biết sức mình tới đâu, một mặt là để làm quen với dạng đề.

Nhưng phần lớn những đề thi thử TOEIC là dò đáp án chấm điểm quá lâu và đặc biệt là mình không hiểu vì sao phải chọn đáp án này mà không chọn đáp án kia. Đề thi TOEIC tới 200 câu hỏi lận, nên vụ dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, còn chưa kể có thể dò nhầm nữa.

Mình tìm thấy có một trang web đã giải quyết khó khăn lớn này đó là trang web tienganhmoingay.com. Mỗi câu hỏi trong đề thi TOEIC đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích kỹ lưỡng lý do vì sao chọn đáp án đó.

Nhờ mấy phần dịch và giải thích kỹ càng này mà mình có thể hiểu tường tận được tại sao phải chọn A mà không chọn B, hoàn toàn không bị mơ hồ như lúc làm đề ở một số sách chỉ có đáp án mà không có giải thích.

Ví dụ:

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months.

A. popular

B. popularize

C. popularity

D. popularized

Đáp án + giải thích:

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.

A. popular --> phổ biến (tính từ)

B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)

C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)

D. popularized --> (động từ dạng V_ed)

Phía sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.

Trang web này có khoảng 17 đề thi thử TOEIC, còn bài tập cho riêng từng part của TOEIC thì mình thấy có vô số kể và có đủ bài tập cho cả 7 phần của bài thi Toeic luôn. Nếu bạn nào thích làm bài tập thì làm bài tập, còn bạn nào muốn thi thử TOEIC xem làm đề thi thật có cảm giác như thế nào thì cũng okie.

Đây là một trang web luyện thi TOEIC nên đương nhiên là ngoài đề bài thi thử toeic thì còn nhiều tài liệu luyện TOEIC khác nữa. Mọi người tìm hiểu thử, chắc sẽ thấy nhiều cái hay ho khác.

https://tienganhmoingay.com/de-thi-toeic/lam-de-thi-thu-toeic/?r=355439