Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Làm sao để luyện thi TOEIC cấp tốc hiệu quả?


Làm sao để luyện thi TOEIC cấp tốc hiệu quả?
1 / 1
Bạn có làm được các câu hỏi Part 5 (Điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC dưới đây? Hãy làm thử để đánh giá trình độ của mình ngay!

Câu hỏi:

The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.

A. see

B. seen

C. seeing

D. has seen

ĐÁP ÁN:

The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs. --> Câu lạc bộ thể dục có lượng khách hàng tăng đều đặn và đang mong muốn phát triển thêm các chương trình mới.

A. see --> (động từ nguyên mẫu)

B. seen --> (động từ cột 3)

C. seeing --> (động từ thêm -ing)

D. has seen --> (thì hiện tại hoàn thành)

Chúng ta thấy "The fitness club" là chủ ngữ số ít -> cần động từ số ít -> loại A. Lựa chọn B "seen" cần có trợ động từ "have/has" hoặc "to be". Tương tự, lựa chọn C "seeing" cần có "to be" -> loại B và C -> cuối cùng chọn D.

Bài tập:

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver.

A. rude

B. rudeness

C. rudely

D. rudest

ĐÁP ÁN:

Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.

A. rude --> thô lỗ (tính từ)

B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)

C. rudely --> (trạng từ)

D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)

Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> chúng ta cần 1 tính từ ở chỗ trống cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc "SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề" mang nghĩa "quá...đến nỗi".

Câu hỏi:

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months.

A. popular

B. popularize

C. popularity

D. popularized

Đáp án + giải thích:

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.

A. popular --> phổ biến (tính từ)

B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)

C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)

D. popularized --> (động từ dạng V_ed)

Sau mạo từ THE chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ vì vậy chọn C.

Bài tập:

The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.

A. raise

B. reply

C. inquire

D. react

Đáp án + giải thích:

The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.

A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)

B. reply --> hồi đáp (động từ)

C. inquire --> hỏi

D. react --> phản ứng

Cụm từ "raise one's awareness" mang nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness", vì vậy duy nhất có đáp án A là phù hợp.

Nếu bạn giải đúng 2 trên 3, bạn đã có thể yên tâm tự luyện thi TOEIC tại trang web TiengAnhMoiNgay.com rồi!

Học ở đây, sau khi làm bài tập xong mình biết kết quả luôn, mọi câu hỏi đều được giải thích cặn kẽ và có phần dịch nghĩa rõ ràng. Cách học này giúp mình nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe và đọc mà không hề tốn nhiều thời gian.

Còn nếu bạn chưa làm chính xác 2/3 câu thì cũng không sao cả. Bạn chỉ cần có người kèm cặp là sẽ luyện thi thành công ngay. Đó là lý do bạn nên tham gia khóa học học TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic.

https://tienganhmoingay.com/luyen-thi-toeic-cap-toc/?r=355439