macbook air 2013 13in i7 ram 8G SSD 500G 1.7ghz


macbook air 2013 13in cấu hình khủng ram 8G SSD 500G i7 1.7ghz sạc 190 lần đẹp 99 phím châu âu = 17tr máy sạc