Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Mainboard P4 slot ISA socket 478 ,775 Mainboard P3 khe isa socket 370


Mainboard P4 slot ISA socket 478

Model Mainboard P4 socket 478 isa GA-8ILMI
- CPU support Pentium 4 , celeron, celeron D, Pentium 4 Extreme Edition với socket 478
- RAM DDR bus 533
- 3 khe PCI
- 1 khe (slot) ISA

Mainboard 845GL GA-8IMLI
Mainboard P3 ISA VIA8601T socket 370

Mainboard P3 SLOT ISA socket 370 M6VLR


Sử dụng trong ngành máy công nghiệp EDM, Máy lập trình cơ khí cần cổng giao tiêp ISA