Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Màn hình iphone lk loại AA


Xã hàng màn hinh iphone linh kiện AA

Màn 5s 210k

Màn 6g 240k

Màn 6s 280k

Màn 7 310k

Màn 7+ 450k

8g 300k

8p 400k

Tất cả mình bao test cảm ứng 3 ngày lỗi đổi mới.