Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu


Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu
Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu
Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu
1 / 3
Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu
Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu
Nhiệt kế điện tử AND Đông Âu
Em còn lẻ 1 nhiệt kế AND Đông Âu.

Mới 99% (Khui ra chụp hình làm hàng mẫu).

1tr3 cho a/c nào cần!!!!