Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Nport 5150A - Bộ chuyển mạch mạng công nghiệp - Moxa Việt Nam


Nport 5150A - Bộ chuyển mạch mạng công nghiệp - Moxa Việt Nam
1 / 1
Nport 5150A - Bộ chuyển mạch mạng công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện - General Device Servers

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:E2S Vietnam Model: HMA121AC230G

Electronic Siren, Buzzer, Claxon & Bell 2-23-030

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam SPG/95270

Valve

Giovenzana International B.V. Vietnam Model: P0120526S

SPECIAL CAM SWITCH

Giovenzana International B.V. Vietnam Model: PPRN8NL/O

PUSH BUTTON IP67

Giovenzana International B.V. Vietnam Model: PPRN5NL/I

PUSH BUTTON IP67

Giovenzana International B.V. Vietnam Model: PL004001

CONTACT BLOCK NC

Giovenzana International B.V. Vietnam Model: PL004002

CONTACT BLOCK NO

AGR Vietnam Code: C510

The Hot Wire Cutter is for cutting PET bottles into sections

Bently Nevada Code: 330130-080-02-05

Vietnam Extension Cable

Bently Nevada Code: 330881-16-00-400-06-02

Vietnam Proximity Tranducer

Bently Nevada Code: 330881-16-00-435-06-02

Vietnam Proximity Tranducer

Bently Nevada Code: 330881-16-00-445-06-02

Vietnam Proximity Tranducer

Bently Nevada Code: 330105-02-12-10-02-05

Vietnam Reverse Mount Probe

Bently Nevada Code: 330130-080-02-05

Vietnam Extension Cable

Bently Nevada Code: 330881-16-00-400-06-02

Vietnam Proximity Tranducer

Bently Nevada Code: 330881-16-00-435-06-02

Vietnam Proximity Tranducer

Bently Nevada Code: 330881-16-00-445-06-02

Vietnam Proximity Tranducer

Bently Nevada Code: 330105-02-12-10-02-05

Vietnam Reverse Mount Probe

TURCK Model : Ni35-CP40-VP4X2

Vietnam Sensor

TURCK Correct Model : Ni15-M30-AD4X

Vietnam Sensor (Ni35-M30-AD4X) ; Note : recheck code khi order

TURCK Model : Ni15-M30-AZ3X/S90

Vietnam Sensor

Balluff Vietnam BTL15NH

BTL7-E501-M0150-P-S32 Magnetostrictive Sensors

BOS00NA (BTL5-E10-M0150-P-S32) is obsolete

Clake-Fololo Model : LTJ31-10000/10-LN

Vietnam Level Transmitter (LT-J-100S10000A)

Made in China ; Note : recheck code khi order

Clake-Fololo Model : LTJ31-30000/30-LN-T21

Vietnam Level Transmitter ; Made in China