Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Nport 5250A - Bộ chuyển đổi giao thức mạng công nghiệp - Moxa


Nport 5250A - Bộ chuyển đổi giao thức mạng công nghiệp - Moxa
1 / 1
Nport 5250A - Bộ chuyển đổi giao thức mạng công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện - Serial Device Server

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:SICK Vietnam Code: 1040571

Description:  MSC800-0000

Clake-Fololo Model : LTJ31-10000/10-LN

Vietnam Level Transmitter

Clake-Fololo Model : LTJ31-30000/30-LN-T21

Vietnam Level Transmitter ; Made in China

PILZ Vietnam Code: 774709

Description: PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED  Safety relays

PILZ Vietnam Code: 774585

Description: PZE X4 24VDC 4n/o Safety relays

PILZ Vietnam Code: 774150

Description: PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c Safety relays

PILZ Vietnam Code: 774325

Description: PNOZ X5 24VACDC 2n/o Safety relays

BECKHOFF  Vietnam Code: EL3318

Description: 8-channel input terminal Thermocouple /

8-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit ; Drahtbruchmeldung, 16 Bit

BECKHOFF  Vietnam Code: EL3162

Description: 2-channel analog input terminal

BECKHOFF  Vietnam Code: EL9410

Description: Power supply terminal for E-bus refresher /

Netzteiklemme zur E-Bus-Auffrischung No. 131028

24 V DC, 2 A with diagnostics

Vaisala Vietnam Code: HMT360 5A22BCH1B2BJ5A3D

Transmitter Unit for HMP360 Series Probes

Transmitter type: HMT365 for high temperatures

Metrix Vietnam IPT Seismic Vibration Transmitter ST 5484E-121-1182-00

Metrix Vietnam SW 450DR-2022-0200

Transducer - Internal transducer

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam SXE9575-Z71-81-89N

16 bar ; ISO Star Valve

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam UM/22152/122/MS/83J

ISO Valve

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam QM/32/5

Cable length 5 m ; Switch

IMI NORGREN/ IMI BUSCHJOST/ IMI FAS/ IMI HERION/ IMI MAXSEAL Vietnam B68G-NNK-Mu3-RLN

Filter/Regulator

Huasu-Tech Viet nam

Model: H3G-TA-02

Battery Monitoring System

Including: CM module, TA module, TC module và CS-A0module

Battery Volt: 2V ; Power: 600AH

Kubler Vietnam 8.5872.3632.G141

Higen Vietnam J75HQ1PHI

3 phase induction motor; Output 55KW