Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết


Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
1 / 6
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Phân phối sỉ lẻ mẫu chảo gang sâu lòng làm cơm nướng bit tết
Model : CN24

Kích thước: D240xH30mm

Chảo được làm bằng chất liệu gang - nhập khẩu trực tiếp

Chảo gang làm cơm nướng; chảo gang làm bit tết; chảo gang làm cơm sườn nướng; chảo làm cơm sườn papaxot chua ngọt