Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Quy trình đăng ký sử dụng Hóa Đơn Điện Tử


1. Một số khái niệm về Hóa Đơn Điện Tử


Hóa đơn điện tử (HĐĐT): được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. (theo Nghị Định 51/ND-CP Quy định về hóa đơn hàng hóa cung ứng dịch vụ)...xem tiep...https://sthink.com.vn/quy-trinh-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu.html
10.000.000 đ
Cửa hàng
ID 507220
21:28 11/10/2018